[A4]Club


 
HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share|

Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com

View previous topic View next topic Go down
AuthorMessage
RS_KN_Bin
Admin
Admin
RS_KN_Bin
Female
Cung hoàng đạo : Kim Ngưu
Tâm trạng : Cô Đơn
Đến từ Đến từ : [A4]Club
Số bài gửi Số bài gửi : 588
Keng Keng : 1028
Được Thanks Được Thanks : 46
Châm ngôn Châm ngôn : ...Give Up...
Câu nói tủ: : Cười lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp :)

Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Vide
PostSubject: Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com EmptyTue Jun 15, 2010 9:47 am

Ki?m Ti?n Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com.

Ngày nay, Internet ?ã thay ??i m?i l?nh v?c cu?c s?ng c?a chúng ta nh? th? nào thì h?n các b?n ?ã rõ. Trong th?i ??i Th? Gi?i Ph?ng này, kho?ng cách ??a lý g?n nh? b? Internet xoá b?, 1 ng??i ?ang ? Vi?t Nam hoàn toàn có th? làm vi?c cho 1 công ty M?.

Và Internet ?ã làm xu?t hi?n r?t nhi?u các hình th?c, d?ch v? khác nhau nh?: Email (Google, Yahoo, Hotmail,...), Search (Google, Yahoo Search,...), Gi?i trí (Youtube, Zing.vn,...) ph?c v? cho m?i t?ng l?p ng??i dân, không k? giàu nghèo ch? v?i m?t cái máy vi tính và 1 ???ng truy?n Internet là có th? s? d?ng các d?ch v? ?ó mi?n phí.

Vì th?, vi?c ki?m ti?n trên m?ng Internet này c?ng phát tri?n theo ?ó. Xu?t hi?n v?i nhi?u hình th?c khác nhau nh?:

1. D?ch v? qu?ng cáo.
2. D?ch v? mua bán tr?c tuy?n.
3. D?ch v? l?u tr? và chia s? tài li?u mi?n phí.
4. ...


Mình ngh? s? có nhi?u ng??i cho r?ng ?ây ch? là trò b?p b?m. Chuyên l?a g?t ng??i khác. Thì mình c?ng xin nh?n m?nh m?t ?i?u: Ngoài xã h?i th?t, ??i th?t c?a chúng ta có l?a ??o hay không và nó nh? th? nào thì các b?n ch?c ?ã bi?t r?i?

T? ?ó ??i v?i vi?c ki?m ti?n trên m?ng c?ng không khác gì, ch? là do n?i b?n, b?n có th?t s? tìm hi?u v? nó tr??c khi ??u t? hay không. Hay ch? nghe tin ??n c?a nh?ng ng??i khác. Và c? th? làm không rõ m?c ?ích và ph??ng pháp t?t.

??i v?i công vi?c ki?m ti?n trên m?ng Internet, các b?n s? g?p r?t nhi?u các Website l?a ??o. Nh?ng bên c?nh các website l?a ??o ?ó, s? luôn có r?t nhi?u Website uy tín khác ?? các b?n ??u t? th?i gian vào ki?m cho mình m?t s? ti?n nh?. V?i nhi?u th? lo?i nh?:

1. Làm vi?c ki?m ti?n chân chính.
2. ??u t? ki?m lãi.
3. Kinh Doanh Ngo?i T? (Ki?m ti?n = s? chênh l?ch t? giá ??ng $, €, £)
4. Có th? ng?i nhà và ch?i ch?ng khoán t?i th? tr??ng NewYork…
5. Th?m chí ?ánh bài, cá ?? Bóng ?á online…(k? ra không h?t).


Và ?? hi?u thêm v? hình th?c ki?m ti?n m?i này. Các b?n có th? tham kh?o thêm tin t?c v? ông trùm trên m?ng ?ó là Google:

Ch??ng trình ki?m ti?n Google Adsense c?a ông vua Google. Nói th?ng, công ty b?n có th? l?a ??o ch? ông vua Google không l?a ??o, và s?n ph?m Google Adsense ?ã giúp cho r?t nhi?u ng??i có th? ki?m ti?n Online và thu nh?p hàng tháng c?a h? không h? nh?, các b?n có th? ??c bài vi?t này c?a báo tu?i tr?: http://nhipsongso.tuoitre.vn/Index.a...7&ChannelID=16


Tr??c khi tham gia ki?m ti?n Online, ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i bi?t ch?n 1 l?nh v?c phù h?p v?i mình, 1 Website uy tín và d? nhiên là 1 s? ph? ?? theo.

Ngành ki?m ti?n Online (MMO: Make Money Online) là hoàn toàn có th?t và ch?c ch?n nó s? còn phát tri?n m?t khi Internet còn t?n t?i.

Hi?n nay, chúng tôi có 1 ??i ng? ?ã và ?ang tham gia v? l?nh v?c này, là b?ng ch?ng s?ng có t?i Vi?t Nam, s? luôn s?n sàng t? v?n, và h??ng d?n các b?n có mong mu?n làm vi?c ki?m ti?n Online 1 cách chân chính.

Website riêng c?a Ban Qu?n Tr? chúng tôi: http://mmo4vn.com l?p ra v?i m?c ?ích h??ng d?n nh?ng ng??i ?i sau hi?u rõ h?n v? ngành ngh? hoàn toàn m?i này. T?i ?ây các b?n có th? tìm ???c r?t nhi?u tài li?u v? m?i l?nh v?c MMO c?ng nh? 1 s? ph? ?? ???c h??ng d?n.

Và hi?n Website c?a chúng tôi ?ang phát tri?n r?t nhi?u d?ch v? ph?c v? các b?n ki?m ti?n Online m?t cách nhanh chóng h?n.

Hoan nghênh các b?n ??n website: http://mmo4vn.com.

Hãy làm ng??i d?n ??u trong m?t ngành ngh? m?i ??y h?p d?n trên Internet này.

http://mmo4vn.com
QuachPhu
quachphu0409@yahoo.com
or
ntboy810
ntboy_810@yahoo.com
or
lang_tu_1912
mmo_sg@yahoo.com
BQT MMO4VN
Thân


Chào mừng Guest đến với forum [A4]Club!!!Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gif_icon231
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com 010952_2038476261_renmsbdf
Guest hãy nhấn THANKS nếu thấy bài viết có ý nghĩa nhé!
Back to top Go down
View user profile http://a4c.co.cc

Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1
Chọn kiểu gõ: AUTOTELEXVNIOff

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
[A4]Club :: Linh tinh :: Quảng cáo-


Liên Kết
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Gf10
Kiếm Tiền Qua Internet (MMO: Make Money Online). Hãy tham gia cùng mmo4vn.com Kutezone_03_04
 
Free forum | Art, Culture and Leisures | Hobbies | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com